Medycyna pracy

Są to obowiązkowe badania dla osób wykonujących określone rodzaje prac wynikające z Kodeksu Pracy. Wykonuje się je na wniosek Pracodawcy lub Lekarza Medycyny Pracy. Dotyczą osób ,których stanowiska pracy wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej:

      1. pracujących na wysokościach

      2. operatorów wózków widłowych

      3. operatorów sprzętu:

  • koparki

  • spycharki

  • ładowarki

  • dźwigu

  • suwnic

  • żurawi itp.

4. kierowców pojazdów służbowych kat.B

Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w danym zawodzie. Sprawdzają koncentrację uwagi, osobowość, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową ,widzenie nocne i po zmierzchu, wrażliwość na olśnienie oraz czas reakcji na bodźce.