Pracownicy ochrony

Psychologiczne badania przeprowadzamy również dla:

  1. pracowników ochrony  fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego
  2. osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna)
  3. kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, strażnika miejskiego
  4. osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  5.  detektywów,
  6. inspektorów transportu drogowego,