Konsultacje i porady

Konsultacje psychologiczne, porady to forma pomocy polegająca na omówieniu problemu. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w kryzysach i zmianach rozwojowych lub nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie jednego lub kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie sposobów najlepszego dla pacjenta jego rozwiązania.

Konsultacja psychologiczna

Ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Konsultacja obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań. Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich.
Konsultacja kończy się wybraniem najlepszej i najodpowiedniejszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby i ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Przeznaczona jest dla osób chcących przyjrzeć się konkretnej sytuacji w swoim życiu i uzyskać pomoc w znalezieniu sposobu poradzenia sobie z nią, lub podjąć jakąś ważną dla siebie decyzję.

Poradnictwo psychologiczne

Przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polega na udzielaniu wskazówek i możliwych sposób rozwiązań danej sytuacji. Ta forma pomocy obejmuje kilka spotkań z psychologiem, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od psychoterapii, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.